Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Scheidingsplanner® is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Scheidingsplanner of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner®.

Voor eventuele toestemming kun je je wenden tot:

De Scheidingsplanner® Rotterdam
Kortekade 60a
3062 GT Rotterdam
Telefoon: 085-487 12 00
E-mail: secretariaat@scheidingsplanner.nl

© 2017 De Scheidingsplanner® bv, alle rechten voorbehouden.

Op al onze diensten en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij Rechtbank Rotterdam, onder nummer 77/2008.