Samengesteld gezin & kinderalimentatie

Onderhoudsplicht en stiefouderschap

mr. Jennifer Heijmann, advocaat en scheidingsmediator bij DrechtRecht Advocaten & Mediation spreekt met Léon Slijkerman, Gecertificeerd Financieel Planner en Mediator van de Scheidingsplanner® over de betekenis van de onderhoudsplicht bij stiefouderschap.

Complexiteit

Bij samengestelde gezinnen en het stiefouderschap is vaak sprake van een eerdere scheiding en ook wel meerdere kinderen, hierdoor wordt het vaststellen van de behoefte vrij ingewikkeld bij een scheiding.

Behoefte van een kind

Behoefte betekent wat een kind eigenlijk kost, wat is er nodig om een kind op te laten groeien, naar school te laten gaan etc. Hier zijn jaren geleden al normen voor ontwikkeld die dit eenvoudiger proberen te maken, door te kijken naar gezinssamenstelling enerzijds en het inkomen anderzijds. Hieruit volgt een bepaald bedrag en dit bedrag is middels verschillende methodes te berekenen door de Scheidingsplanner®.

In het geval van meerdere kinderen en meerdere ouders wordt vaak samengewerkt met vFas advocaten om te bepalen wat in dergelijke complexe situaties de beste methode van berekening is om te volgen gegeven de omstandigheden.

Neem contact met ons op!