Scheiden en het ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Paul Vilain, Register Financieel EchtscheidingsAdviseur (RFEA) bij de Scheidingsplanner ® en Elisa Schröder, Coach van de Scheidingsplanner® voeren een gesprek over het belang van een goed ouderschapsplan bij een scheiding.

Ouders

Een goed ouderschapsplan komt tot stand zodra de financiële vraagstukken worden losgekoppeld van de vraagstukken rondom de kinderen. Partners praten over de vermogensverdeling, de pensioenverevening, (partner)alimentatie etc. en als ouders is het van belang om de invulling van de zorgverdeling en wie neemt welke afspraken voor de kinderen voor rekening apart te bespreken.

Ouder-zijn

Bij een scheiding stopt het partnerschap en nooit het ouder-zijn. Alle afspraken rondom de kinderen moeten worden gemaakt vanuit het ouder-zijn en blijven. Een goed ouderschapsplan is bestendig en houdbaar, invulling van vakanties speelt een rol, er moet goed aangegeven worden wie welke weken op zich neemt bijvoorbeeld.

Afspraken

Het plan moet discussies in de toekomst voorkomen, vandaar dat het zo belangrijk is de financiële afspraken los te koppelen van de afspraken omtrent de kinderen. Binnen het ouderschapsplan is een vast onderdeel de verdeling van de kinderkosten. Het moet dan ook duidelijk worden hoe hoog deze zijn. Dit wordt volgens de norm berekend en de Scheidingsplanner® geeft in een eerste gesprek ook direct aan om daar zelf alvast over na te denken. In de gezinssituatie is veel vanzelfsprekend en is vaak onbekend hoeveel wordt uitgegeven aan de kinderen. In eerste instantie wordt gedacht aan kleding, sporten en school en dat is het zo ongeveer. Het gaat veel verder, een deel van de woonlasten is toe te rekenen aan de kinderen, gas, water, licht, een verjaardag, cadeautje of feestje horen hier ook allemaal bij. Door hier van te voren over na te denken kan discussie bij het maken van de afspraken worden voorkomen. Op deze wijze komt ook de norm berekening behoorlijk overeen met de eigen inschatting.

Neem contact met ons op!