Scheiden en de DGA met pensioen in eigen beheer

DGA en pensioen in eigen beheer

Wanneer is iemand DGA? Wat te doen bij een scheiding en pensioen in eigen beheer? Dit soort vragen wordt besproken door Wim de Zwart, Register Financieel EchtscheidingsAdviseur en mr. Ferd Beukers cpl ffp, Senior Fiscaal jurist bij nationale-nederlanden.
Zodra een persoon aandelen bezit van een besloten vennootschap is diegene DGA en deze heeft altijd twee petten op. Enerzijds als eigenaar van de BV en anderzijds als werknemer. Als werknemer kan de DGA zichzelf pensioen toezeggen, dit kan worden verzekerd of dit kan in de eigen BV worden gedaan, dit heet pensioen in eigen beheer.

Gevolgen bij scheiding

De gevolgen voor de DGA met pensioen in eigen beheer die gaat scheiden, hebben ten eerste te maken met de wet verevening pensioen bij scheiding, net als bij ieder ander overigens. De helft van de pensioenopbouw tijdens het huwelijk moet verdeeld worden. Daarnaast is door de rechter bepaald dat het pensioen in eigen beheer moet worden afgestort, dus een partner kan dit ook eisen om dat uit de onderneming te halen en dan meestal bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen.

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij een scheiding en pensioen in eigen beheer zijn het veiligstellen van het pensioen voor de pensioengerechtigden, daarnaast moet de continuïteit van de onderneming bewaakt worden, omdat afstorting van het pensioen dit in gevaar kan brengen. Tenslotte is instemming van de (gewezen) partner altijd een vereiste.

Neem contact met ons op!