Tips voor Scheiden en de kinderen

Wat te doen als je wilt gaan scheiden, en jullie hebben kinderen?

Gecertificeerd Financieel EchtscheidingsAdviseur Stefanie van Poppel gaat in gesprek met advocate mr. drs. Jessica Broijl (vFAS), gespecialiseerd familierecht advocate. Zij geven tips over de (echt)scheiding en de kinderen.

Ouders
Bij een (echt)scheiding ga je als ex-partners uit elkaar, maar je blijft altijd ouders van de kinderen. Tegenwoordig is het verplicht om afspraken over de kinderen te maken, zoals het ouderschapsplan, bij de indiening van de scheiding bij de Rechtbank.

Ouderschapsplan
In het Ouderschapsplan staan de afspraken over de omgang, de zorgverdeling, wie neemt welke beslissingen, bijvoorbeeld worden de medische beslissingen altijd samen genomen, afspraken over de kosten van de kinderen worden ook bepaald.

Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan afspraken maken over de kinderen. Deze afspraken worden vastgesteld in een ouderschapsplan. De Scheidingsplanner kan de ouders bijstaan als mediator bij het opstellen van dit ouderschapsplan.

In het ouderschapsplan moeten de volgende drie zaken in ieder geval aan bod komen:
1) De zorg- en contactregeling. Beide ouders hebben recht op omgang met de kinderen.
2) Informatie en consultatie. Hoe worden de dagelijkse beslissingen voor het kind genomen (tandartsbezoek, muziekles, sporten of schoolkeuze).
3) Financiële afspraken. Samen stel je vast hoeveel de kinderkosten bedragen en wie welk deel op zich gaat nemen, de zogenaamde kinderalimentatie.

Kinderalimentatie
De Zorgverdeling heeft ook invloed op de kinderalimentatieberekening. Deze berekening moet volgens bepaalde normen en richtlijnen gemaakt worden en er wordt ook gekeken naar de behoeften van de kinderen. Het moet duidelijk zijn wat die behoeften zijn voor en tijdens de scheiding. Deze uitgangspunten zijn van belang om op terug te kunnen vallen in het geval van latere inkomenswijzigingen. Concrete afspraken zijn nodig in het ouderschapsplan ten aanzien van de alimentatieberekening, hoe om te gaan met speciale kosten, zoals bij ziekte of extreme kosten. Alles moet zo concreet mogelijk afgesproken worden, zodat er weinig ruimte overblijft voor discussie en om onenigheid of geschillen te voorkomen.

Ouderlijk gezag
Een zo soepel mogelijke afhandeling van de (echt)scheiding en duidelijke eerlijke informatie naar het kind kunnen ervoor zorgen dat kinderen beter met de (echt)scheiding om kunnen gaan. Na je scheiding houdt je beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. De ouders blijven samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen na de echtscheiding.

Kinderbijslag
De ouder waar het kind woont, na de scheiding, ontvangt de kinderbijslag. Als er sprake is van co-ouderschap en het kind om en om bij een van de partners woont kan de kinderbijslag tussen beide partners verdeeld worden. Meer informatie over kinderbijslag bij een (echt)scheiding vindt je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mediation
Mediation helpt om samen tot een oplossing te komen voor de kinderen en hun toekomst. De mediation trajecten binnen de Scheidingsplanner Rotterdam en omstreken worden voornamelijk opgepakt door de juriste Stefanie van Poppel. Het is haar missie om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun (echt)scheiding, zo wil zij cliënten de toch nare periode die het scheiden met zich meebrengt op een zo goed mogelijke manier laten afsluiten. Voorop staan natuurlijk de belangen van cliënten en hun eventuele kinderen tijdens het gehele scheidingstraject. Stefanie heeft veel ervaring opgedaan in het begeleiden van omgangsregelingen tijdens haar baan bij Jeugdzorg. Zo heeft zij alle belangen duidelijk voor ogen.

Stefanie (1989) heeft haar opleiding HBO-Rechten (Bachelor of Laws) in Tilburg afgerond en is daarna afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (Master of Laws, Civiel Recht). Op dit moment is zij bezig met de opleiding tot Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA).

Kinderpraktijk
De Scheidingsplanner Rotterdam en omstreken werkt samen met Kinderpraktijk Heijligers & Treep. Deze Kinderpraktijk heeft al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van problemen en angsten bij kinderen. Een van de oorzaken hiervoor kan natuurlijk een (echt)scheiding zijn. Vaak zijn de kinderen (ongewild) getuige van ruzie tussen beide partners en de kinderen moeten zich dan toch vaak aanpassen naar de wensen van de scheidende ouders. Het kan zijn dat de kinderen moeten verhuizen, naar een nieuwe school toe moeten en weg worden gehaald uit hun bekende en vertrouwde omgeving. Vaak moeten de kinderen ook leren omgaan met een nieuwe partner en/of de kinderen van deze nieuwe partner. De kinderen kunnen zich hierdoor boos, angstig en onmachtig gaan voelen en moeten hiermee leren omgaan. Het is dan ook erg belangrijk om goed hiermee om te gaan en extra goed voor de kinderen te zorgen. Zij hebben ook een luisterend oor nodig en moeten soms geholpen worden als zij ’s nachts wakker liggen, zich niet meer kunnen concentreren op school of als ze heel snel boos of verdrietig zijn. De Kinderpraktijk kan je kind hier mee leren omgaan en zorgen dat het snel beter gaat met je kind en de (echt)scheiding.

Neem contact met ons op!