Mijn partner wil niet scheiden, wat nu?

Wat te doen als je wil scheiden en je partner niet?

Advocate mr. drs. Jessica Broijl is gespecialiseerd familierecht advocate (vFAS) en gaat in gesprek met Wim de Zwart Register Financieel EchtscheidingsAdviseur (RFEA) wat te doen als je wil scheiden en je partner niet. Redenen hiervoor kunnen zijn dat je partner nog aan het idee van scheiden moet wennen en er emotioneel nog niet klaar voor is. Of de geestelijke gemoedstoestand van je partner zorgt ervoor dat hij of zij niet in staat is om te beslissen.

Eenzijdig verzoekschrift
Door tussenkomst van een advocaat, bij voorkeur een gespecialiseerd familierechtadvocaat, lid van de vFAS, kun je een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Het is namelijk geen vereiste in Nederland dat beide echtgenoten achter het besluit tot scheiding staan. Als je gaat trouwen is er wél twee keer een ‘ja’ nodig en voor de echtscheiding volstaat een keer de ‘nee’.

Voorlopige voorzieningenprocedure en echtscheidingsprocedure
Er zijn twee procedures, de voorlopige voorzieningenprocedure, welke aangevraagd kan worden als de toekomstige ex-partner is gestopt met alimentatie betalen bijvoorbeeld en de echtscheidingsprocedure wordt dan ook direct aangevraagd. Zodra de advocaat van de tegenpartij bekend is, wordt met alles gestart. Er wordt altijd gestreefd naar een spoedige afwikkeling van de scheiding.

Duurzame ontwrichting
De enige grond die in Nederland rechtsgeldig is voor het verzoek van echtscheiding is duurzame ontwrichting. Dat wil zeggen dat het huwelijk zodanig is verstoord dat samenleven niet meer gaat en er ook geen uitzicht meer is op herstel van de relatie. Als een of beide echtgenoten stellen dat dit zo is, dan zal een rechtbank vrijwel altijd de echtscheiding uitspreken.

Inschrijving in register van de de Burgerlijke Stand
Zodra de echtscheiding is uitgesproken door de rechter, ben je daadwerkelijk pas gescheiden ná de inschrijving hiervan in de registers van de burgerlijke stand. Om de scheiding te kunnen laten inschrijven in deze registers moet eerst de termijn van hoger beroep zijn verstreken, dat zijn drie maanden. Mochten beide partners hun medewerking verlenen aan de inschrijving in de registers, dan kan dit natuurlijk direct plaatsvinden, zonder rekening te hoeven houden met de hoger beroep termijn.

Het Scheidingsplan
Er wordt altijd eerst een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie, zijn er kinderen in het spel? Wie blijft er in de woning tijdens het traject? Dat soort zaken. Vanuit deze inventarisatie volgt de opzet van het Scheidingsplan, dit vormt de basis van het gehele traject en zo is vooraf duidelijk waar het waarschijnlijk op uit gaat komen.

Tijdens het traject wordt altijd uitgegaan van de gedachte van mediation. Uiteraard wordt veel rekening gehouden met alle emoties rondom de scheiding, maar het scheidingsplan is op basis van ratio ingestoken.

vFAS
Mr. drs. Jessica Broijl is aangesloten bij de vFAS. Dit is een vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators van ca. 1.000 advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Alle leden zijn verplicht gespecialiseerde opleidingen te volgen voordat zij worden toegelaten als lid van deze vereniging. De vereniging bevordert de kwaliteit van de leden door ook gespecialiseerde nascholingsopleidingen aan te bieden. De familierechtadvocaten van de vFAS helpen de gevolgen van een (echt)scheiding te regelen en zij staan je bij in de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

Samenwerking de Scheidingsplanner en vFAS advocaten
De Scheidingsplanner Rotterdam en omstreken werkt intensief samen met vFAS advocaten mr. drs. Jessica Broijl en mr. Jennifer Heijmann, daar waar nodig op het gebied van de juridische aspecten rondom een (echt)scheiding. Dit betekent gelukkig niet een verdubbeling van je kosten, omdat de Scheidingsplanner en de advocaat de afspraak hebben gemaakt dat zij het uurtarief samen delen.

Register Financieel EchtscheidingsAdviseur
Het keurmerk RFEA (Register Financieel EchtscheidingsAdviseur) is in het leven geroepen om te zorgen dat je een deskundig adviseur kunt inschakelen voor het regelen van je scheiding. Er komt heel veel kijken bij een (echt)scheiding, ten eerste alle emoties en het zorgt voor veel onzekerheid over de toekomst. Deze toekomst is voor 80% afhankelijk van de financiële (on)mogelijkheden. Rust, overzicht en de juiste beslissingen nemen zijn dus ook noodzakelijk. Een adviseur met het RFEA keurmerk is een waarborg voor onafhankelijk en deskundig advies, inclusief gedragscode en klachtenregeling.

Neem contact met ons op!