Top 3 vragen over scheiden

Hoe ziet een mediation traject er uit? Wat kan ik verwachten? Hoe zit dat met de kosten?

Wim de Zwart RFEA-ondernemer gaat in gesprek met Gecertificeerd Financieel EchtscheidingsAdviseur Stefanie van Poppel en zij geven antwoord op deze Top 3 vragen bij een (echt)scheiding.
1) Wat kan ik verwachten bij een mediation traject?
2) Hoe gaan mensen om met alle kosten die betaald moeten worden tijdens de mediation?
3) Kunnen we het zelf regelen?

Hoe ziet een mediation traject er uit?
Tijdens de eerste intake wordt uitgebreid gesproken over alle emoties rondom de scheiding, als dat wordt vergeten of een stuk wordt overgeslagen dan is dat in het vervolgtraject heel lastig. Dan kan het zomaar zijn dat er gebeld wordt met de opmerking dat er ruzie is over het bestek bijvoorbeeld. Terwijl het daar dan helemaal niet over gaat maar juist vaak om de onbesproken emoties. Bij de eerste intake gaat het dan ook vooral om de emoties en als slotstuk over wat er is te verdelen, welke bezittingen zijn er en hoe daarmee om te gaan.

Als communicatie heel lastig blijkt te zijn, dan wordt bekeken hoe daarmee om gegaan kan worden tot de eerstvolgende bespreking

De mediator
Samen met je aanstaande ex-partner probeer je op een relatief harmonieuze wijze tot een goede oplossing te komen voor jullie (echt)scheiding onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele mediator. De rol van de mediator is duidelijk anders dan die van een advocaat of een rechter. De mediator is een professionele gespreksleider en zal altijd de beide partners zelf met oplossingen laten komen. Er is dan ook geen sprake van een sturende rol, zoals bij een advocaat of rechter. Zaken als alimentatie, de verdeling van alle bezittingen en de omgangsregeling voor de kinderen moet je dan ook zelf in gaan vullen met je aanstaande ex-partner, dit zal de mediator niet voor jullie doen.

De problemen en emoties rondom de scheiding zullen wel bespreekbaar gemaakt worden door de mediator. Samen met je aanstaande ex-partner werk je naar een aantal afspraken toe en waar jullie beiden zelf achter zullen staan, dat is de kracht van mediation. Het kan in veel gevallen leiden tot een constructieve oplossing.

Jij en je aanstaande ex moeten beiden instemmen met mediation, de basis moet vrijwilligheid zijn, anders gaat het niet werken. Beiden moeten gemotiveerd zijn om er samen uit te komen. Mediation kan wel op elk moment beëindigd worden en dan kan verder gegaan worden op eenzijdige basis.

Tijdens een vrijblijvend intake gesprek kan de adviseur meer informatie verstrekken.

Hoe gaan mensen om met alle kosten die betaald moeten worden tijdens de mediation?
Dit is een veel gestelde vraag. Zodra besloten is dat partners uit elkaar gaan denken mensen dat de kosten ook anders verdeeld moeten worden. Dat is niet het geval. De gezamenlijke portemonnee blijft van kracht totdat wordt ingediend bij de rechtbank. Dus alle kosten moeten gewoon gezamenlijk betaald blijven worden. Er kunnen wel andere afspraken over gemaakt worden hier over. Vaak vertrekt een van beiden uit de echtelijke woning en betrekt dan een andere woning, ook deze kosten vallen onder de gezamenlijke portemonnee.

Wie betaalt wat?
Om een aantal voorbeelden te geven: wie betaalt de dagelijkse boodschappen? Wie betaalt het gas en licht, de verzekeringen en het sporten van de kinderen? Of wie betaalt de hypotheeklasten tijdens het (echt)scheidingstraject? Waarschijnlijk heb je deze kosten tijdens het huwelijk gedeeld met je partner, in de meeste gevallen worden dit soort kosten zelfs van een gezamenlijke rekening betaald.

Dit kan gedaan worden naar verhouding van inkomen natuurlijk, en hier moeten wel afspraken over gemaakt worden.

Kunnen mensen het zelf regelen?
Vaak wordt dit gedacht, alleen komen er veel aspecten kijken bij een scheiding die partners zelf niet kunnen voorzien. Wet- en regelgeving regelt een aantal zaken in het kader van een scheiding. Vaak wordt niet beschikt over deze kennis of is men niet voldoende op de hoogte van het laatste nieuws.

Een voorbeeld is partneralimentatie, wettelijk gezien is dit bepaald op 12 jaar, mensen maken zelf dan andere afspraken en willen dit vastleggen in 1 tot 2 pagina’s, alleen worden dan veel zaken niet geregeld en dat geeft ‘open eindjes’. Dit kan veel discussie en onenigheid opleveren. Zeker met een eigen woning, in een convenant wordt bijvoorbeeld opgenomen wie de hypotheekrente gaat betalen en de woning gaat overnemen. In de praktijk wordt dit vaak vermeld, alleen moet de bank uiteindelijk wel akkoord geven hierop. Stel dat de bank niet akkoord is en de woning moet verkocht worden, wat is er dan afgesproken? Zelf regelen geeft in de praktijk dan ook veel problemen, zeker fiscaal gezien. Een woning is eigendom van beide partners, als een van de twee hypotheekrente betaalt, gaat dit dan fiscaal goed? Nee. Het is dan ook van groot belang om naast juridische afspraken ook fiscale afspraken te maken.

Neem contact met ons op!